Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 18030337 monit.zab.systému 55,76 s DPH 18.05.2018 OBS-Transmont Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 10.04.2018
Objednávka 0057 obaly na maturitné vysvedčenie s DPH 09.05.2018 Štefan Stavjarský - VaŠo Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0056 čistiace, dezinfekčné prostriedky, doplnkový tovar, toaletný papier s DPH 07.05.2018 Ing. Anton Ferenc-TOPO Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0055 kancelársky materiál s DPH 04.05.2018 ATAP- Jozef Holovač Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0052 ubytovanie v dňoch 11. – 13. 05 2018 podľa prílohy č. 1 k ZoPS č. 3/2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 nasledovne: - ubytovanie v rámci úlohy 2 pre 8 osôb (7 PL expertov, 1 PL gestor/ 16 nocí), v rámci riadenia projektu pre 3 osoby (3 PL riadiaci tím/6 nocí) na 2 noci spolu 22 nocí - strava v rámci úlohy 2 pre 16 osôb (7 PL + 7 SK expertov, 1 PL + 1 SK gestor/32 stravných jednotiek), v rámci riadenia projektu pre 6 osôb (3PL + 3 SK riadiaci tím/12 stravných jednotiek) spolu 44 stravných jednotiek s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 02.05.2018 MART-SK,s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0051 informačné nálepky vo formáte A8 v počte 100 ks v zmysle Zmluvy o dielo č. 15/2017 zo dňa 7.11.2017 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“ číslo zmluvy: PLSK-03.01.00-SK-0088/16-00 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 02.05.2018 CANASIS, s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0050 tlač učebných zdrojov podľa prílohy č. 1 k ZoPS č. 13/2018 zo dňa 16.2.2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 nasledovne: - Tlač učebných zdrojov za predmet Ekonomika 50 kusov - Tlač učebných zdrojov za predmet Aplikovaná informatika 50 kusov - Tlač učebných zdrojov za predmet Poľovníctvo 50 kusov s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 02.05.2018 BRANDI s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0049 prepravné služby autobusom pre 48 osôb (45 študentov + 3 pedagógovia) na výmenný študijný pobyt. Trasa Prešov – Lesko a späť spolu 640 km (dňa 13.05.2018 Prešov – Lesko a späť, dňa 18.5.2018 Prešov – Lesko a späť) v zmysle Zmluvy o poskytnutí služby č. 10/2018 zo dňa 12.02.2018 v rámci úlohy 3 projektu „Lesy nepoznajú hranice“ číslo zmluvy: PLSK-03.01.00-SK-0088/16-00. s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 02.05.2018 JANTER, s.r.o.. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0048 ubytovanie s nižším štandardom v dňoch 13.05. – 18.05.2018 podľa Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 14/2018 zo dňa 16.2.2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 nasledovne: - Ubytovanie pre študentov 225 nocí (45 študentov x 5 nocí) - Ubytovanie pre pedagógov a gestora 20 nocí (3 pedagógovia a gestor x 5 nocí) - Strava pre študentov, pedagógov a gestora 245 stravných jednotiek (49 osôb x 5 stravných jednotiek) s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 02.05.2018 Súkromná stredná odborná škola Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0054 16 balení spotrebného materiálu a tlač prezentácií k stretnutiu v dňoch 11. – 13.5.2018 podľa Prílohy č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 02.05.2018 ELEXIA Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0053 nájom priestorov na realizáciu pracovného stretnutia v dňoch 11. – 13. 05. 2018 (2 dni) podľa Prílohy č. 1 k ZoPS č. 4/2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 02.05.2018 MART-SK, s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 71018 nákup potravín 1 175,34 s DPH 27.04.2018 Bujňák Štefan Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 27.04.2018
Faktúra 1800071 nákup potravín 531,40 s DPH 26.04.2018 Milk-Agro Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 26.04.2018
Faktúra 21042018 spotreba vody, el.enenrgia ŠJ 1-3/2018 2 359,76 s DPH 26.04.2018 Spojená škola, Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 26.04.2018
Objednávka 0047 rozpočet na opravu strechy telocvične s DPH 25.04.2018 Ing. arch. Radoslav Seman Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0046 likvidácia chem. látok s DPH 23.04.2018 FECUPRAL, spol. s r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 132018 odborné prehliadky el.zariadení 690,00 s DPH R.Z.34/2014 20.04.2018 AM elektro s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 25.04.2018
Faktúra 152018 odborné prehliadky el.zariadení 452,00 s DPH R.Z.34/2014 20.04.2018 AM elektro s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 26.04.2018
Faktúra 142018 odborné prehliadky bleskozvodov 400,00 s DPH R.Z.34/2014 20.04.2018 AM elektro s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 26.04.2018
Faktúra 122018 odborné prehliadky el.zariadení 1 560,00 s DPH R.Z.34/2014 20.04.2018 AM elektro s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 23.04.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1291

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 081 21 Prešov
    Kollárova 10, 081 21 Prešov
  • 051 / 7718548

Fotogaléria