Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka 0077 36 balení spotrebného materiálu a tlač prezentácií k stretnutiu spojeného s workshopom v dňoch 2. – 4.7.2018 podľa Prílohy č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 2/2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 18.06.2018 ELEXIA s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0076 občerstvenie pre workshop na deň 03.07.2018 v rámci úlohy 4 podľa prílohy č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12/2018 zo dňa 16.2.2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 18.06.2018 UNIPROM s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0075 nájom priestorov na realizáciu pracovného stretnutia v dňoch 02. – 04. 07. 2018 (2 dni) podľa Prílohy č. 1 k ZoPS č. 4/2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 18.06.2018 MART-SK,s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0074 v dňoch 02. – 04. 07. 2018 podľa prílohy č. 1 k ZoPS č. 3/2018 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, zmluva o poskytnutí príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 nasledovne: - ubytovanie v rámci úlohy 4 pre 8 osôb (7 PL expertov, 1 PL gestor/ 16 nocí), v rámci riadenia projektu pre 3 osoby (3 PL riadiaci tím/6 nocí) na 2 noci spolu 22 nocí - strava v rámci úlohy 4 pre 16 osôb (7 PL + 7 SK expertov, 1 PL + 1 SK gestor/32 stravných jednotiek), v rámci riadenia projektu pre 6 osôb (3PL + 3 SK riadiaci tím/12 stravných jednotiek) spolu 44 stravných jednotiek Dátum dodania 2.07.2018 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 18.06.2018 MART-SK,s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0073 prenájom pódia s DPH 11.06.2018 PA - MAX s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0072 kancelársky materiál s DPH 08.06.2018 ATAP- Jozef Holovač Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 21/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 07.06.2018 CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0071 čistiace, dezinfekčné prostriedky, doplnkový tovar, toaletný papier s DPH 06.06.2018 Ing. Anton Ferenc-TOPO Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0070 tonery s DPH 06.06.2018 Autes Ing. Ducár Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0069 akumulátor BANNER s DPH 06.06.2018 Vladimír Petro, PETRO a spol. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0068 náhradné diely s DPH 06.06.2018 Taiš Rudolf HUSQVARNA- predaj a servis Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0067 náhradné diely s DPH 04.06.2018 Vladimír Petro, PETRO a spol. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0066 tonery s DPH 04.06.2018 Aka servis, spol.s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0065 korková tabuľa, kriedy s DPH 01.06.2018 ATAP- Jozef Holovač Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 822018 nákup potravín 668,13 s DPH 31.05.2018 Bujňák Štefan Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 31.05.2018
Objednávka 0063 učebné pomôcky s DPH 31.05.2018 Projektil spil s r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0064 materiál na maľovanie s DPH 31.05.2018 Štefan Bašista - BAFEX Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 18020 nákup potravín 486,44 s DPH 31.05.2018 Jozef Jakab Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 31.05.2018
Objednávka 0062 inzercia v dennej tlači 1 ks podľa prílohy č. 1 k Zmluve o dielo č. 15/2017 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“, číslo zmluvy: PLSK-03.01.00-SK-008 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 30.05.2018 CANASIS, s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Faktúra 41831805 nákup potravín 364,90 s DPH 30.05.2018 Milk-Agro Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 31.05.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1364

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 080 01 Prešov
    Kollárova 10, 080 01 Prešov
  • 051 / 7718548

Fotogaléria