Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 4204004283 dodávka plynu 2 160,00 s DPH 5150038059 01.03.2024 SPP Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy 03.08.2017
Zmluva 14/2018 Zmluva o poskytovaní služieb - ubytovanie a stravovanie v rámci projektu "Lesy nepoznajú hranice" s DPH 16.02.2018 Súkromná stredná odborná škola Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 13/2018 Zmluva o poskytovaní služieb - tlač učebných zdrojov v rámci riadenia projektu "Lesy nepoznajú hranice" s DPH 16.02.2018 BRANDI s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 12/2018 Kúpna zmluva - občerstvenie v rámci projektu "Lesy nepoznajú hranice" s DPH 16.02.2018 UNIPROM s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0017 inzercia v dennej tlači 1 ks podľa prílohy č.1 k Zmluve o dielo č. 15/2017 v rámci projektu "Lesy nepoznajú hranice" s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 14.02.2018 CANASIS, s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0016 prepravné služby mikrobusom pre 11 osôb na pracovné stretnutie expertov, projekt. tímu a gestorov pre projekt "Lesy nepoznajú hranice" . 16.2.2018-18.2.2018 640 km, Prešov - Lesko a späť v zmysle Zmluvy č. 10/2018 s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 14.02.2018 JANTER, s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 11/2018 Kúpna zmluva - zariadenie a vybavenie v rámci projektu "Lesy nepoznajú hranice" s DPH 14.02.2018 Geotronics Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 10/2018 Zmluva o poskytovaní služieb- prepravné služby pre projekt "Lesy nepoznajú hranice" s DPH 12.02.2018 JANTER, s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 4/2018 VÝZVA: "Lesy nepoznajú hranice - ubytovanie s nižším štandardom a zabezpečenie cateringových služieb" 34 242.00 bez DPH 08.02.2018 15.2.2018 do 15.00 30.10.2018 Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 3/2018 VÝZVA: "Lesy nepoznajú hranice - zariadenie a vybavenie" 14 991.67 bez DPH 07.02.2018 14.2.2018 do 15.00 30.10.2018 Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov
Objednávka 0015 oprava plynového kotla s DPH 06.02.2018 PARDO s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0014 čistiace, dezinfekčné prostriedky, doplnkový tovar, toaletný papier s DPH 05.02.2018 Ing. Anton Ferenc-TOPO Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2/2018 VÝZVA: "Lesy nepoznajú hranice - zabezpečenie dopravy" 7 488.00 bez DPH 05.02.2018 12.2.2018 do 15.00 30.10.2018 Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov
Objednávka 0013 preklad učebných zdrojov a metodicko-didaktických príručiek zo slovenského do poľského jazyka podľa Prílohy č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 22/2017 v rámci projektu „Lesy nepoznajú hranice“ s DPH Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. PLSK.03.01.00-SK-0088/16-00 05.02.2018 Magdalena Gromadzka Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 9/2018 Dodatok č.2 k Mandátnej zmluve č. 16/2013 s DPH 01.02.2018 BTS-PO,s.r.o Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 7/2018 Zmluva o dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie s DPH 01.02.2018 CUBS plus, s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 8/2018 Zmluva o dielo - vstupný audit a vypracovanie dokumentácie s DPH 01.02.2018 CUBS plus, s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0011 pranie a žehlenie bielizne v roku 2018 s DPH 6/2018 31.01.2018 Stanislav Tabačko - PERMA Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Objednávka 0012 poradenská a organizačná činnosť pri tvorbe a realizácii projektov školy s DPH 31.01.2018 SANDROS s.r.o. Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
Zmluva 6/2018 Zmluva o poskytovaní služieb - pranie a žehlenie bielizne v roku 2018 s DPH 30.01.2018 Stanislav Tabačko - PERMA Spojená škola, Kollárova 10, 080 01 Prešov Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1104

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, 081 21 Prešov
    Kollárova 10, 081 21 Prešov
  • 051 / 7718548

Fotogaléria